วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ลาวลุ่ม ลาวเทิ่ง ลาวสูง ขมุ ชาวลาวกลุ่มต่างๆ


ลาวลุ่ม ลาวเทิ่ง ลาวสูง ขมุ ชาวลาวกลุ่มต่างๆ มีคำเรียกอย่างไร ใช้ต่างกันอย่างไรบ้าง?

คนลาวมีหรือกลุ่มชนกลุ่มน้อย มีคำเรียกที่ต่างกัน ผมได้มีโอกาสคุยกับคนลาว คนขมุ ไดความรู้เพิ่มเติมมาดังนี้ครับ

ลาวลุ่ม: คืดคนลาวพื้นที่ราบทั่วไป เช่นลาวเวียงจันทน์ หลวงพระบาง ปากเซ
ลาวเทิ่ง: คือชาวม้ง คนลาวอาจเรียกชาวม้งว่าลาวเทิ้ง หรือม้ง หรือแม้ว(ไม่ค่อยเรียกันแล้ว)
ขมุ: คืนชรนกลุ่มน้อยต่างหาก เรียกว่าขมุ ไม่ใช่ชาวเทิ่ง ลาวลุ่ม ชาวขมุอาจเรียกลาวเทิ่ง หรือลาวสูงว่าม้ง

ชาวลาวภูเขายังมีชาวก้อ หรืออีก้อ หรืออะข่าคนภูเขา เขาเรียกก้อเฉยๆ มีีชาวแลนแตน ก็เรียนต่างห่างไปแบบนี้ ในความหมายที่คนรู้จักกันลาวสูงหรือลาวเทิ่งหมายถึงม้งนะ ลาวลุ่มคือลาวภาคกลาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ