วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1. หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ คลอง 15 ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์

2. หมู่บ้านผลิตบอนสี ตำบลโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์

3. สวนดอกไม้ดาหลา ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง

สวนวังทิพย์ 67/3 หมู่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง (ปลูกไม้ดอกดาหลา และขิงแดง) โทร. 0 1929 3131 

4. กลุ่ม ไอ พี เอ็ม ตำบลสาริกา อำเภอเมือง (บริเวณแก่งสามชั้น)

5. ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านดงโชคดี 1/1 หมู่ 1 ตำบลสาริกา อำเภอเมือง มีผลิตผลมะปราง ส้มโอ เงาะ ขนุน มะม่วง ลองกอง และจำหน่ยพันธุ์ไม้ต่างๆ

6. สวนมาปรางหวาม-มะยงชิด อำเภอเมือง ผลผลิตช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนมีนาคม เช่น สวนนพรัตน์, สวนบุญล้อม, สวนคุณจรวย สวนแม่อนงค์ สวนศรียา

7. สวนมะไฟ ผู้ใหญ่ฯ ฉันท์ ขยันงาน 67 หมู่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี

8. สวนละอองฟ้า ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง เป็นสวนทุเรียนนานาพันธุ์ ผลผลิตช่วงเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม โทร. 0 3821 6035, 0 9091 7255 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวเกษตรจังหวัดนครนายก โทร. 0 3731 3651ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ