วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

เที่ยวแม่ตื่น


เที่ยวสุดทาง-สะพานขาดที่แม่ตื่น อ.อมก๋อย

 แม่ตื่นคือตำบลหนึ่งของอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่ตื่นอยู่ทางทิศใต้ของอมก๋อยหากลงทางใต้ไปอีกสัก 100 กว่ากิโลเมตรก็จะทะลุไปยังจังหวัดตากได้ ผมขับรถเที่ยวจากอมก๋อยมาแม่ตื่นระยะทาง 70 กิโลเมตรผ่านจุดชมวิวดอยมูเซอผ่านทางเข้าดอยม่อนจอง และมาสุดทางหลวงแผ่นดินที่แม่ตื่น เป็นสุดทางหลวงที่ต่อจากทางนี้ไปอีก 1 กิโลเมตรเป็นทางภายในหมู่บ้าน และต่อจากนั้นเป็นทางที่ชาวบ้านขุดขึ้นเองเพื่อใช้เดินทางไปจังหวัดตาก ทางเส้นจากแม่ตื่นไปจังหวัดตากไปได้เฉพาะฤดูร้อนและต้องเป็นรถ 4WD ขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น

ตำบลแม่ตื่นเป็นตำบลเล็กๆ มีแม่น้ำแม่ตื่นหรือชาวบ้านเรียนน้ำแม่ตื่น ไหลผ่านไปลงยังเหนือเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ในช่วงหน้าร้อนน้ำจากแม่น้ำปิงจะมีน้อยมากก็เหลือน้ำแม่ตื่นเนี่ยเหละครับที่เป็นน้ำดิบสำคัญให้กับเขื่อนภูมิพลทำให้คนกรุงเทพฯ มีไฟฟ้าใช้ในช่วงหน้าร้อน น้ำแม่ตื่นมีต้นน้ำมาจากป่าอมก๋อยป่าที่สมบูรณ์ผืนสุดท้ายแห่งหนึ่งของไทย

น้ำแม่ตื่นไม่มีเขื่อนกั้นช่วงหน้าฝนน้ำหลากแรงมาก ปี 2552 น้ำได้พัดต้นซุงมาคาที่สะพานแม่ตื่นและแรงน้ำได้อัดซุงเข้าที่สะพานอย่างแรงจนสะพานข้ามแม่น้ำแม่ตื่นพังและขาดหายไปกับสายน้ำแม่ตื่นสองท่อน สะพานขาดจากกันทันที และยังทำให้สะพานส่วนที่เหลือทรุดตัวลงอีก ผมไปที่แม่ตื่นเดือนตุลาคม 2553 สะพานยังไม่ได้ซ่อนแซม มีแต่ชาวบ้านช่วยกันเอาไม้ไผ่มาซ่อมชั่วคราวทำให้สองฝั่งคือฝั่งที่ติดกับดอยม่อนจองและฝั่งตำบลแม่ตื่นสามารถติดต่อหากันได้ เฉพาะมอเตอร์ไซค์เท่านั้น

บรรยากาศของตำบลแม่ตื่นไม่มีอะไรมากชาวบ้านอยู่กันเงียบๆ ไม่มีเซเว่น ไม่มีตลาด ผมเดินที่สะพานที่ขาดและเล่นกับเด็กๆที่มาเที่ยวสะพานขาด แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของพวกเด็กๆ เห็นชาวบ้านเดินหาปลาในน้ำแม่ตื่นที่ไม่ลึกมากสามารถเดินริมแม่น้ำได้ ช่วงเย็นๆบรรยากาศดีมากเห็นวิวนาขั้นบันไดริมน้ำแม่ตื่นฉากหลังเป็นภูเขา เล่นกับเด็กๆสักพักก็เดินทางกลับมายังอมก๋อย และมาพักที่อมก๋อยรีสอร์ทต่อครับ Mr.Hotsia ตุลาคม 2553

สุดเขตควบคุมแขวงการทางเชียงใหม่

สะพานไม้ที่ชาวบ้านทำขึ้นแทนชั่วคราว

เด็กๆแม่ตื่นมาเที่ยวเล่นที่สะพาน

น้ำแม่ตื่นหรือแม่น้ำแม่ตื่น

สะพานข้ามน้ำแม่ตื่นที่ขาดจากกัน

มองสะพานจากมุมไกล

น้ำแม่ตื่นและฝั่งตรงข้ามนาขั้นบันได

สะพานชั่วคราวที่ทำขึ้นเองด้วยไม้ไผ่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ