วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ภูชีฟ้า ที่พักภูชี้ฟ้า การเดินทางภูชีฟ้า แผนที่ภูชี้ฟ้า ทะเลหมอกภูชี้ฟ้า


 ภูชี้ฟ้า

หากจะมีที่ไหนสักที่ ที่สามารถทำให้คุณหยุดเวลา เก็บลมหายใจไว้กับความทรงจำดีดี ได้ปล่อยจินตานาการให้ล่องลอยไปกับสายลม ภูชี้ฟ้า .. คงจะเป็นที่แห่งนั้น ~

ว่าไปแล้ว .. ใครบ้างล่ะ ที่ไม่อยากเอื้อมมือไปจับก้อนเมฆ มีโลกแห่งความฝันที่สวยงามและโรแมนติก บนยอดดอยที่สูงเสียดฟ้า ทะเลหมอกที่ทอดยาวสุดสายตา ได้รวบรวมความฝันและจินตนาการทั้งหมดนี้ไว้อย่างงดงาม ภูชี้ฟ้า ยอดเขาสูงที่สุดแห่งดอยผาหม่น จังหวัดเชียงราย เป็นดินแดนที่มีไอหมอก โอบกอดทิวเขาสลับซับซ้อน ยอดภูที่มองดูจากระยะไกลแลเห็นเป็นยอดเขาแหลมชี้ไปบนท้องฟ้าอย่างฟน้าอัศจรรย์ จนได้รับขนานนามว่า หลังคาแห่งสยาม บนจุดชมวิวจะมีทุ่งหญ้ากว้างราวๆ 1 กม2 และนี่คือ ส่วนที่เป็นปลายแหลมอันเป็นที่มาของชื่อ ภูชี้ฟ้าปลายแหลมนี่เองยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว จนใครหลายคนได้ไปยืนจุดนี้ มักจะพูดกันเล่นๆว่า ได้ไปเที่ยวเมืองนอกมาแล้ว เมื่อม่านหมอกสลาย จะมองเห็นหมู่บ้านเชียงตอง ของลาว ที่อยู่เบื้องล่าง ท่ามกลางผืนป่าเขียวครึ้ม ในช่วงฤดูหนาว ภูชี้ฟ้า จะมีดอกเสี้ยวหรือดอกชงโค ผลิดอกสีขาว บานสะพรั่งเต็มเชิงเขา ยามพระอาทิตย์อวดโฉมบนแผ่นฟ้า ไม่ว่าจะยืนอยู่จุดใจของยอดภู ภาพที่เห็นเบื้องหน้า คือแสงสีทอง ตัดสลับกับทิวเมฆทั่วท้องฟ้า เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่และโรแมนติกเกินคำบรรยาย


ช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น คือเดือนพ.ย.-ม.ค. หากจะชมดอกเสี้ยวออกดอก บานสะพรั่ง ต้องเืดือนม.ค.-ก.พ. การจะมาชมทะเลหมอกที่นี่ จำเป็นต้องมานอนค้างคืน สามารถใช้บริการรีสอร์ทต่างๆ ก่อนทางขึ้นภู ส่วนวนอุทยานภูชี้ฟ้าไม่มีบ้านพักบริการ ต้องนำเต๊นท์ไปกางเอง เต๊นท์ที่นำไปควรแข็งแรงและมีแผ่นผ้ายางกันน้ำค้างด้วย

แผนที่ภูชี้ฟ้า


วนอุทยานภูชี้ฟ้า อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่อิงฝั่งขวาและป่าแม่งาว ท้องที่บ้านร่มฟ้าทอง หมู่ที่ 9 และบ้านร่มฟ้าไทย หมู่ที่ 10 ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ หรือพื้นที่ป่าโซน C ตามแผนที่ ZONING เนื้อที่ที่สำรวจและเห็นควรจัดตั้งเป็นวนอุทยาน ประมาณ 2,500 ไร่ โดยกรมป่าไม้ได้มีคำสั่งจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2541

ลักษณะภูมิประเทศ
   พื้นที่วนอุทยานเป็นยอดเขาสูงในเทือกเขาดอยผาหม่น ติดชายแดนไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,200 เมตร ถึง 1,628 เมตร จุดสูงสุดคือ บริเวณจุดชมวิว มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ประมาณ 40 เปอร์เซนต์




ลักษณะภูมิอากาศ
   อากาศบนภูเขาจะค่อนข้างเย็นแต่ฤดูกาลจะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงฤดูฝน และลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงฤดูหนาว แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ์

พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
   เป็นป่าดิบเขา ยกเว้นบนยอดภูชี้ฟ้าเป็นทุ่งหญ้าประมาณ 300 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ เสี้ยวดอกขาว ก่อเดือย ก่อก้างด้าง ก่อแดง ก่อน้ำ ก่อแป้น ก่อสีเสียด อบเชย กำยาน หว้า เหมือด สารภี จำปาป่า จำปีป่า พันธุ์ไม้พื้นล่าง ได้แก่ เอื้องดิน หญ้าคา หญ้าแฝก หญ้าหางหนู หญ้าสามคน หญ้าไม้กวาด หญ้าเลา มอส เฟิร์นชนิดต่าง ๆ 
   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่พบเห็นได้แก่ เก้ง กระจง หมูป่า อีเห็น ชะมด เสือไฟ เสือ ปลา แมวป่า หมูหริ่ง บ่าง เม่น พังพอน ค้างคาว กระต่ายป่า
   นกที่พบเห็นได้แก่ นกเขา เหยี่ยว นกกระสา นกอินทรี นกฮูก นกปรอด นกแขวก นกเค้าแมว นกแสก นกกระปูด นกเอี้ยง นกกางเขน นกขมิ้น นกกระทาดง นกกวัก นกกิ้งโครง นกขุนทอง นกแซว นกนางแอ่น นกยูง นกตะขาบ นกหัวขวาน นกดุเหว่า ไก่ป่า ไก่ฟ้า    สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ที่พบเห็นได้แก่ เต่า กบ เขียด 
   สัตว์เลื้อยคลาน ที่พบเห็นได้แก่ งูชนิดต่าง ๆ ตะกวด ลิ่น ตุ๊กแกป่า กิ้งก่าบิน




 จากภูชี้ฟ้าสามารถเดินทางไปยังดอยผาตั้ง อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยอยู่ห่างออกไปตามเส้นทางหลวงจังหวัดสาย 1093 เป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร และจากดอยผาตั้งยังสามารถเดินทางต่อไปยังอำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายได้อีกด้วย

บ้านพัก-บริการ 
   วนอุทยานภูชี้ฟ้า ไม่มีบ้านพักหรือค่ายพักแรมบริการแก่นักท่องเที่ยว หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะไปพักแรม โปรดนำเต็นท์ไปกางเอง โดยทางวนอุทยานได้จัดสถานที่ไว้ให้พร้อมกับห้องสุขา ส่วนเรื่องอาหารต้องจัดเตรียมไปเอง แล้วไปติดต่อขออนุญาตใช้สถานที่กับเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าวนอุทยานภูชี้ฟ้าโดยตรง รายละเอียดสอบถามได้ที่สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จังหวัดเชียงราย โทร. (053) -714914 หรือฝ่ายจัดการวนอุทยาน สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-25614292 -3 ต่อ 719


สถานที่ติดต่อ 
   วนอุทยานภูชี้ฟ้า สำนักบริหารจัดการในพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย โทร. (053) 714914


ที่พักภูชี้ฟ้า
บ้านเหนือเมฆรีสอร์ท ภูชี้ฟ้า หมู่บ้านร่มฟ้าไทย ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 
บริการที่พัก ทีวี น้ำอุ่น อาหารเครื่องดื่ม คาราโอเกะ ราคากันเอง บรรยากาศเป็นส่วนตัวสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง 
ที่ตั้งรีสอร์ทอยู่สูงที่สุดในหมู่บ้านร่มฟ้าไทย ใกล้ทางขึ้นภูชี้ฟ้า ราคาที่พัก 300-800 ต่อคน / ต่อห้อง 
บริการรับส่งขึ้นชมวิวบนภูชี้ฟ้าฟรี ติดต่อจองห้องพัก 084-6130313 ,084-0977627

 ที่พักภูชี้ฟ้า

 ที่พักภูชี้ฟ้า

 ที่พักภูชี้ฟ้า

ที่พักภูชี้ฟ้า

ที่พักภูชี้ฟ้า

ที่พักภูชี้ฟ้า

 ที่พักภูชี้ฟ้า

ที่พักภูชี้ฟ้า

ที่พักบนภูชี้ฟ้า
ปกติที่พักภูชี้ฟ้าจะอยู่ที่เหมือนกันหมดทุกคนต้องพักด้านล่าง แล้วต้องตื่นนั่งรถขึ้นไปด้านบานแล้วจึงเดินต่ออีกครั้งไม่ไกลนัก ที่พักด้านล่างส่วนใหญ่เหมือนกันหมด ราคาใกล้เคียงกัน บ้านและที่นอน มีน้ำอุ่น ทุกๆที่เหมือนๆกับรูปด้านบนครับ การจะไปควรจองที่พักไปก่อนและจองเนิ่นๆก่อนจะเต็ม เพราะสิ้นปีเต็มแน่นอน สำหรับที่พักบนภูชี้ฟ้ามีให้เลือกดังนี้

- บ้านเหนือเมฆ ภูชี้ฟ้า 084-6130313 ,084-0977627 (เปิดใหม่ล่าสุด Hotsia.com แนะนำครับ)
- ภูผาสวรรค์ โทร 01-9525939,01-16731098
- ภูชี้ฟ้าลอดจ์ โทร 01-4727883
- อุกฤษฟาร์มฮิลล์ โทร 053-918100,01-9928384
- ภูหมอกแค้มป์ปิ้ง โทร 053-918242
- ภูชี้ฟ้าอินน์ โทร 053-918225,01-9606537
- ทำเนียบขาว โทร 053-918252,01-9931159
- ภูชี้ฟ้าพาณิชย์ โทร 053-918331,01-9804306
- ภูชี้ฟ้าโภชนาการ โทร 053-609552,016731216
- ลักษณ์บริการ โทร 053-609552,01-6731216
- อุ๋มอิ๋ม โทร 01-3953241
- แดงบริการ โทร 01-4723819
- ภูชี้ฟ้าดอกเสี้ยว โทร 01-16731836
- บ้านภูน้ำค้าง โทร 09-92634264
- ภูตะวัน โทร 01-6023694,053-669284

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ