วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561

ตลาดเช้าหลายก่อ


ตลาดเช้าหลายก่อ

ถึงแม้ไม่ห่างจากแม่ฮ่องสอนมากนักเพียง 200 กิโลเมตร แต่แตกต่างกันไม่เหมือนตลาดเช้าฝั่งไทย แต่คล้ายไปทางตลาดเช้าไทใหญ่ และตลาดเช้าทางพม่า ตลาดแยกโวนหมู ปลา ผัก ตลาดเปิดเมื่อสว่างดีแล้ว ไม่ใช่เข้าไปได้ตั้งแต่เช้ามืด Mr.Hotsia 29 มีนาคม 2559

Mr.hotsia แนะนำโรงแรมในรัฐกะยา

ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 3 N, 97 12 51 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 3 N, 97 12 51 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ภาพนี้ถ่ายที่ 19 40 3 N, 97 12 51 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

ตลาดเช้าหลอยก่อ(Logkaw morning market)
ตลาดเช้าหลายก่อ

Mr.hotsia แนะนำโรงแรมในรัฐกะยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ