วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

หลักเมืองสระแก้ว


หลักเมืองสระแก้ว

เมือขับรถมายังจังหวัดสระแก้ว ทางขวามือจะมีศาลหลักเมืองใหญ่ ดูสวยงามมาก เป็นด่านแรกของการท่องเที่ยวสระแก้วครับ Mr.Hotsia ตุลาคม 2554

ศาลหลักเมืองสระแก้ว ตั้งอยู่ที่ปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว เนื่องจากจังหวัดสระแก้วเป็นจังหวัดตั้งใหม่เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ณ ชายแดนราชอาณาจักรไทย ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับกัมพูชา เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน จึงมีมติให้สร้างศาลหลักเมืองแบบปรางค์ในปริมณฑลสวนกาญจนาภิเษก ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว

พร้อมทั้งจัดทำเสาหลักเมืองจากต้นชัยพฤกษ ์ที่มีคุณลักษณะต้องตามโบราณประเพณี สูง 3.50 ม. และได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมยอดเสาหลักเมือง และแผ่นทองดวงเมืองของจังหวัดสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539 (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2545:105)


คลิปศาลหลักเมืองสระแก้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ