วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ข้าวไร่ ข้าวดอย


 ทำความรู้จักข้าวไร่ หรือข้าวดอย

เที่ยวภูชี้ฟ้า ดอยฝาตั้ง ระหว่างทางไปเวียงแก่นผมไปเจอข้าวไร่ที่นับวันยิ่งหาดูได้ยากไปทุกที ปกติการปลูกข้าวในนาที่ลุ่มจะใช้การดำหรือหว่าน แต่ตามภูเขาไม่มีน้ำเขาต้องพึ่งน้ำฝนอย่างเดียวเท่านั้น ต้องกะเวลาก่อนในตกและฝั่งเมล็ดข้าวลงไปแล้วกลบ แล้วก็รอวันที่ข้าวโตออกมาเป็นรวงแบบที่เห็นในรูปด้านบนครับ

เส้นทางดอยผาตั้งมีภูเขาสูงขัน วิวสวยงามเมื่อปลูกข้าวไร่จะเห็นเขาเป็นสีทองเต็มไปหมด แต่ไม่เยอะมากเท่าทุ่งบัวตองดอยแม่อูคอ (ไม่ใช่ดอยแม่อุคอ) แต่ก็ได้บรรยากาศของการมาเที่ยวดอยและได้ความรู้กลับบ้านด้วยว่าข้าวไร่หน้าตาเป็นอย่างไน Mr.Hotsia 2553

ข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือ "ความรู้เรื่องข้าว" โดย ดร. ประพาส วีระแพทย์ สาขาคัดพันธุ์ต้านทานศัตรูข้าว กองการข้าว กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปลูกข้าวไร่ หมายถึง การปลูกข้าวบนที่ดอนและไม่มีน้ำขังในพื้นที่ปลูก ชนิดของข้าวที่ปลูกก็เรียกว่า ข้าวไร่ พื้นที่ดอนส่วนมาก เช่น เชิงภูเขามักจะไม่มีระดับ คือ สูง ๆ ต่ำ ๆ จึงไม่สามารถไถเตรียมดินและปรับระดับได้ง่าย ๆ เหมือนกับพื้นที่ราบ เพราะฉะนั้นชาวนามักจะปลูกแบบหยอด โดยขั้นแรกทำการตัดหญ้าและต้นไม้เล็กออก แล้วทำความสะอาดพื้นที่ที่จะปลูกแล้วใช้หลักไม้ปลายแหลมเจาะดินเป็นหลุมเล็ก ๆ ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร ปากหลุมมีขนาดกว้างประมาณ 1 นิ้ว หลุมนี้มีระยะห่างกันประมาณ 25x25  เซนติเมตร ระหว่างแถวและระหว่างหลุมภายในแถว

ปกติจะต้องหยอดเมล็ดพันธุ์ทันทีหลังจากที่ได้เจาะหลุม โดยหยอด 5-8 เมล็ดต่อหลุม หลังจากหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็ใช้เท้ากลบดินปากหลุม เมื่อฝนตกลงมาหรือเมล็ดได้รับความชื้นจากดิน ก็จะงอกและเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว เนื่องจากที่ดอนไม่มีน้ำขังและไม่มีการชลประทาน การปลูกข้าวไร่จึงต้องใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว พื้นดินที่ปลูกข้าวไร่จะแห้งและขาดน้ำทันทีเมื่อสิ้นฤดูฝน ดังนั้นการปลูกข้าวไร่จะต้องใช้พันธุ์ที่มีอายุเบา โดยปลูกในต้นฤดูฝน และแก่เก็บเกี่ยวได้ในปลายฤดูฝน

การปลูกข้าวไร่ ชาวนาจะต้องหมั่นกำจัดวัชพืช เพราะที่ดอนมักจะมีวัชพืชมากกว่าที่ลุ่ม เนื้อที่ที่ใช้ปลูกข้าวไร่ในประเทศไทยมีจำนวนน้อย และมีปลูกมากในภาคเหนือและภาคใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปลูกข้าวไร่น้อยมาก

ข้าวดอย ต้องเอาไม้ปักเป็นหลุมแล้วหยอดเมล็ดข้าวลงไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ