วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

เที่ยวอำเภอฝาง


เดินเล่นเมืองฝาง

 อำเภอฝางเป็นเมืองหลวงของเหนือตอนบน คนที่นี่มีหลายเชื่อชาติ ผมเห็นป้ายร้านมือถือ ทั้งภาษาไทย ภาษาจีน ภาษามูเซอ ภาษาพม่า ช่วงเวลาที่ผมเดินเล่นคือช่วงหกโมงเย็น ร้านอาหารตามสั่งตั้งกันแล้ว แถวๆหน้าอำเภอครับ โซนที่น่าเดินเล่นคือบ้านเมืองเก่าฝาง เมืองฝางดูเก่า มีรถสามล้อถีบซึ่งอีกหน่อยจะหายไปจากเมืองไทยแน่นอน

ตกตอนเย็นผมก็ไปกินหมูกระทะพีพี ร้านดังของอำเภอฝาง คนเข้าทุกเพศทุกวัย หมูกระทะตามต่างอำเภอไม่แพงครับ และยังคงสภาพหมูกระทะดั้งเดิม ที่แต่ละคนช่วยกันปิ้งและคุยกันไปด้วย ย่างหมูหอมๆแบ่งกัน ร้านหมูกระทะยังไม่กลายเป็นฟุบเฟ่ต์นานาชาติ ไม่ค่อยได้คุยกันเอาแต่ไปตักอาหารครับ

อำเภอฝาง (Amphur Fang) เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ประชากรมีทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อำเภอฝางเป็นอำเภอศูนย์กลางความเจริญในเขตเชียงใหม่ตอนบน มีอำเภอบริวารคือ อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ มีประชากรหนาแน่น เป็นอำเภอที่มีศักยภาพในการรองรับความเจริญจากตัวเมืองเชียงใหม่ในอนาคต อีกทั้งยังสามารถเดินทางไปจังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวกหลายช่องทาง ทำให้อำเภอฝางจะได้รับความเจริญจากจังหวัดเชียงรายจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้-อินโดจีนในอนาคต


ในปี พ.ศ. 2552-2553 อำเภอฝาง ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณาจัดตั้งเป็น จังหวัดฝาง โดยการรวมเอาอำเภอใกล้เคียงเข้าด้วยกันแต่ไม่ผ่านการพิจารณา
 
เดินเล่นในเมืองฝาง


พีพีหมูกระทะ


โรงหนังในอำเภอฝางเย็นสวัสดิ์ภาพยนตร์

รับจัดฉายภาพยนตร์

แถวๆโรงแรมบ้านฝางที่ผมพัก

พีพีหมูกระทะ ร้านดังของฝาง

โรงแรมบ้านฝางฟรี WIFI

ที่ฝางมีหลายชนชาติป่ายเขาเลยมีทั้งไทย จีน มูเซอ พม่าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ