วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

เมืองเก่าฮอดเชียงใหม่


 เมืองฮอดโบราณที่ถูกน้ำท่วมกลับมาแล้ว

 เมืองฮอดหรืออำเภอฮอดในปัจจุบัน สมัยก่อนไม่ได้อยู่ตรงทางผ่านจากจอมทองมุ่งหน้าไปแม่สะเรียงนะครับ เมืองฮอดนั้นอยู่ลงไปทางใต้อีกหลายสิบกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ทำให้ต้องย้ายประชาชนในหลายหมู่บ้าน เช่นที่ดอยเต่า อมก๋อย รวมทั้งฮอดด้วย เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนท่วมถึงแม่ว่าจะอยู่ไกลจากเขื่อนภูมิพลนับ 100 เมตรก็ยังมีน้ำเต็มท่วมอำเภอฮอดเดิมด้วย

สี่สิบปีผ่านไปหลายพื้นที่แห้งแล้งหลายพื้นที่น้ำท่วมหนัก แต่ผมได้ดูข้อมูลของปริมาณน้ำเหนือเขื่อนภูมิพลปรากฏว่าน้ำลดลงในทุกๆปี (ดูได้ที่ซากทพเลสาบดอยเต่า) สอดคล้องกับภาพที่เห็นคือเมืองฮอดโบราณที่เคยจมน้ำ บัดนี้กลับขึ้นมาแล้วเห็นได้ชัดเจนคือซากเจดีย์ที่เคยจมน้ำ ส่วนพื้นที่โดยรอบๆ ชาวบ้านได้อาศัยเป็นที่เพาะปลูกพืช ข้าวโพดและถั่ว

อยากเขียนเรื่องนี้เพื่อบอกให้โลกรู้โดยทั่ว โดยเฉพาะชาวไทยทุกคนว่าธรรมชาติเล่นงานเราหนักแล้ว ต้องช่วยกันดูแลธรรมชาติ โดยเฉพาะเรื่องของป่า ลำพังคนดอยเต่า คนฮอดคงช่วยได้ไม่มากนัก นอกจากส่งเสียงร้องเบาๆผ่านป้ายริมถนนว่าต้องช่วยกัน ผมเห็นป้ายแล้วรู้สึกว่าผมน่าจะใช้บทความนี้ช่วยได้บ้าง mr.Hotsiaนี่คือเมืองฮอดเก่าโบราณที่เคยถูกน้ำท่วมวันนี้กลับมาแล้ว


หลักเมืองฮอดโบราณ

เจดีย์เก่าที่เคยถูกน้ำท่วม

ทุ่งหญ้าแห่งนี้คือเมืองฮอดเก่าครับ

เจดีย์ฮอด

รังนกกระจาบที่เจดีย์เก่า

เมืองฮอดโบราณ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ