วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2561

ควายคะแนง


ควายคะนอง (โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ )

ผมมีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดสระแก้วจึงขับรถไปเยี่ยมชมมาด้วยครับ แต่เสียดายที่เขาปิดเสียก่อนเลยไม่ได้ภาพอะไรมากนัก แต่ก็มีคลิปมาพอสมควรครับ Mr.Hotsia ตุลาคม 2554

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ขึ้น เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถนาและทำงานด้านการเกษตรกรรม และสอนผู้ที่ต้องการใช้กระบือทำการเกษตรให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดูแลกระบือให้มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้จะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องวิถีชีวิต ความเป็นอยู่แบบพื้นบ้านที่เรียบง่าย และการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อมูลจากมูลนิธิชัยพัฒนาทำให้เรารู้ว่า โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ได้อบรมเกษตรกรและเยาวชนในการใช้กระบือทำการเกษตร โดยเปิดอบรมหลักสูตรโครงการเกษตรกรกาสรกสิกรรม สอนเกษตรกรให้สามารถใช้กระบือทำการเกษตร และเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว 16 รุ่น และอบรมหลักสูตรยุวเกษตรกรกาสรกสิวิทย์ ให้แก่เยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาให้เกิดความคุ้นเคยกับกระบือในการทำการเกษตร และได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงคลิปที่โรงเรียนสอนควาย ควายคะนอง สระแก้ว


โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์

ควายคะนอง

ควายคะนองไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ