วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ทุ่งไหหิน2014


ทุ่งไหหิน2014

ทุ่งไหหิน 2014 ทุ่งไหหินเดือนสิงหาคม 2557 ที่ Mr.Hotsia(มิสเตอร์ฮ๊อตเซีย) มาเที่ยวเทียบกับ 4 ปีที่แล้วพัฒนาไปอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การติดต่อรถและทัวร์มาเที่ยวสะดวกขึ้น สามารถติดต่อรถได้ทุกคนในเชียงขวางว่าเหมาไปราคาเท่าไร หรืออาจติดต่อเกสเฮ้าส์ที่เราพักก็ได้ ตอนผมไปเที่ยวผมพักที่ไนท์เกสเฮ้าส์ ที่นี่เขาทำทัวร์ด้วยครับ การเที่ยวทุ่งไหหินในปี 2014 ง่ายขึ้น
เรื่องสถานที่เขาได้สร้างศุนย์นักท่องเที่ยวและเป็นพิพิธภัณฑ์ทุ่งไหหิน มีการแสดงว่าทุ่งไหหินเกิดจากอะไร และมีการแสดงระเบิด การทำงานของระเบิดที่อเมริกามาทิ้งบริเวณนี้ด้วย ศุนย์นี้อยู่ห่างจากตัวทุ่งไหหินประมาณ 1 กิโลเมตร เราก็ซื้อตั๋วเขาชมทุ่งไหหิน แล้วนั่งรถบริการนักท่องเที่ยว รถกอล์ฟไฟฟ้า ไปส่งที่ทุ่งไหหิน จากนั้นเราก็เดินไปเที่ยวทุ่งไหหินด้วยตัวเอง ขากลับเขาก็มีรถมาส่งเราที่เดิมที่เราซื้อตั๋ว มีของที่ระลึกเป็นของใช้ของโชว์พวกกุณแจที่ทำจากสลักระเบิดขายด้วย ผมซื้อที่เปิดขวดมาเป็นที่ระลึก 1 อัน

ขอเตือนเรื่องระเบิด! ระเบิดที่เชียงขวางยังตกค้างอีกจำนวนมาก เก็บกู้อีกสักร้อยปีก็ไม่หมด บนเส้นทางที่รถกอล์ฟพาไปดูทุ่งไหหินยังผ่านที่เขากำลังเก็บกู้อยู่เลยครับ การเตือนให้ระวังระเบิดไม่ได้เตือนเล่นๆ มันมีจริง ระเบิดจริง เวลาเที่ยวอย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาด จะไปฉี่ริมทางเป็นป่าเผลอๆ อาจตูมขึ้นมาได้ ระวังด้วย! เที่ยวสะใจทุ่งไหหิน เชียงของครับ Mr.Hotsia ธันวาคม 2557

เรื่องสถานที่เขาได้สร้างศุนย์นักท่องเที่ยวและเป็นพิพิธภัณฑ์ทุ่งไหหิน มีการแสดงว่าทุ่งไหหินเกิดจากอะไร และมีการแสดงระเบิด การทำงานของระเบิดที่อเมริกามาทิ้งบริเวณนี้ด้วย ศุนย์นี้อยู่ห่างจากตัวทุ่งไหหินประมาณ 1 กิโลเมตร เราก็ซื้อตั๋วเขาชมทุ่งไหหิน แล้วนั่งรถบริการนักท่องเที่ยว รถกอล์ฟไฟฟ้า ไปส่งที่ทุ่งไหหิน จากนั้นเราก็เดินไปเที่ยวทุ่งไหหินด้วยตัวเอง ขากลับเขาก็มีรถมาส่งเราที่เดิมที่เราซื้อตั๋ว มีของที่ระลึกเป็นของใช้ของโชว์พวกกุณแจที่ทำจากสลักระเบิดขายด้วย ผมซื้อที่เปิดขวดมาเป็นที่ระลึก 1 อัน

ขอเตือนเรื่องระเบิด! ระเบิดที่เชียงขวางยังตกค้างอีกจำนวนมาก เก็บกู้อีกสักร้อยปีก็ไม่หมด บนเส้นทางที่รถกอล์ฟพาไปดูทุ่งไหหินยังผ่านที่เขากำลังเก็บกู้อยู่เลยครับ การเตือนให้ระวังระเบิดไม่ได้เตือนเล่นๆ มันมีจริง ระเบิดจริง เวลาเที่ยวอย่าออกนอกเส้นทางเด็ดขาด จะไปฉี่ริมทางเป็นป่าเผลอๆ อาจตูมขึ้นมาได้ ระวังด้วย! เที่ยวสะใจทุ่งไหหิน เชียงของครับ Mr.Hotsia ธันวาคม 2557 (พักโรงแรมเดียวกับมิสเตอร์ฮ๊อตเซียคลิกที่นี่)

ทุ่งไหหิน(Plain of Jars) เชียงขวาง (2010)

 ทุ่งไหหินเกิดจากน้ำมือของมนุษย์ ทำขึ้นเพื่อพิธีกรรมอย่างไรอย่างหนึ่ง โดยคนลาวเชื่อว่าในสมัยก่อนเจ้าเมืองได้ต้องการเฉลิมฉลองสิ่งไดสิ่งหนึ่ง หรือต้องการหมักเหล้าจำนวนมาก จึงทำขึ้นจากการแกะสลักหินทรายให้เป็นรูปไห และมีฝาปิดมิดชิด ทำไว้เพื่อหมักเหล้า ดูจากตำแหน่งที่ตั้งของทุ่งไหหินจะมีแหล่งน้ำไหลผ่านนั่นยืนยันได้ว่าการหมักเหล้าที่ต้องใช้น้ำเป็นหลัก ไหหมักเหล้าแบบนี้เมื่อนานเข้าได้กลายเป็นหินในที่สุด
ไหหินในเชียงขวางสมัยก่อนได้มีการย้ายไปเก็บยังเวียงจันทน์ส่วนหนึ่ง ต่อมาได้เอามาเก็บในที่เดิน ดูได้จากหินทรายเป็นคนละสีเห็นได้อย่างชัดเจน ไหหินเหล่านี้ว่ากันว่ามีอายุมากกว่า 2,000 ปี ยังไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าปีไหน และทำขึ้นโดยใครกันแน่ ทุ่งไหหินเป็นสิ่งแปลกของชาวโลก ทำให้นักท่องเที่ยวมุ่งหน้ามารูปๆคลำเจ้าไหเหล้านี้ด้วยตัวเอง ซึ่งทางลาวไม่ได้ห้ามจับแต่อย่างไร

ช่วงสงครามอินโดจีนเจ้าไหหินโดนระเบิดของอเมริกาถล่มไปหลายไห มีร่องรอยการถล่มให้เห็นชัดเจน บริเวณแถวๆนั้นก็เป็นหลุมขนาดใหญ่หลายหลุม เนื่องจากระเบิดปูพรมแบบทั่วเมืองโพนสวรรค์ น่าเสียดายโบราณวัตถุแบบนี้ที่ต้องถูกทำลายไป (อ่านเรื่องเมืองระเบิดเชียงขวางไหม?)

ทุ่งไหหินทั่วทั้งโลกไม่ได้มีเฉพาะที่ประเทศลาวอย่างเดียวประเทศอื่นก็พอมีให้เห็นอยู่บ้างแต่ไม่มากเท่าประเทศลาว ทุ่งไหหินที่ลาวมี 3 กลุ่มด้วยกัน

กลุ่มที่หนึ่ง เป็นทุ่งไหหินที่ใหญ่และมีมากที่สุด อยู่ห่างจากเมืองโพนสวรรค์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 15 กิโลเมตร มีจำนวนไหทั้งหมด 250 ไห น้ำหนักของแต่ละไหอยู่ที่ 600 กิโลกรัมถึง 1 ตัน ใบที่ใหญ่ที่สุดของไหหินชุดที่หนึ่งหนักถึง 6 ตัน

กลุ่มที่สอง อยู่ห่างจากเมืองไปทางใต้ 25 กิโลเมตร มีไหหินที่นี่เพียง 90 ไห ไหหินกลุ่มที่สาม อยู่ห่างจากกลุ่มที่สองไปทางใต้ 10 กิโลเมตร(35 กิโลเมตร จากโพนสวรรค์) กลุ่มนี้มีหินทั้งสิ้น 150 ไห

ทั้งสามกลุ่มต้องเสียค่าทำเนียมการเข้าชมด้วย ราคาประมาณ 20 บาท ไหหินกลุ่มที่ 1 เป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะใกล้ตัวเมืองและยังมีจำนวนไหมากที่สุด แถวๆไหหินกลุ่มที่หนึ่งจะมีถ้ำอยู่ด้วย เป็นที่สำหรับหลบภัยจากระเบิดในช่วงที่อเมริกาทิ้งระเบิด ผมได้ซื้อทัวร์ไปเที่ยวเฉพาะไหหินกลุ่มที่หนึ่งอย่างเดียวเพราะถูกสุด ราคาทัวร์แบบไปจอยกับกลุ่มอื่นอยู่ที่ 500 บาท หากไปถามหลายๆบริษัททัวร์อาจได้ราคาถูกกว่านี้

การท่องเที่ยวในเมืองลาวตั้งแต่ยุคนี้เป็นต้นไปนั้น เป็นการท่องเที่ยวเองได้แบบอิสระไม่ต้องไปกับทัวร์ เหมือนกับสมัยก่อนที่ใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องซื้อทัวร์มา แต่สมัยนี้ใครซื้อทัวร์มาเที่ยวเชียงใหม่ก็เชยสุดๆ ลาวก็เช่นกันเที่ยวเองได้ง่ายๆครับ อย่างทุ่งไหหินโพนสวรรค์ เราก็นั่งรถมาที่หนองคาย และต่อรถไปเวียงจันทน์ หลังจากนั้นก็นั่งรถทอดเดียวมาถึงโพนสวรรค์ มาพักที่เมืองแปกอย่างผมเนี่ย แล้วหาซื้อทัวร์เที่ยวกันเอง สมัยนี้คนไทยมาเที่ยวลาวด้วยตัวเองมากขึ้น อีกหน่อยใครมาลาวแบบซื้อทัวร์ก็เชยเสียแล้ว ... Mr.Hotsia มิถุนายน 2553
เนื่องจากยังมีพื้นที่อีกมากในแขวงเชียงขวาง แขวงหัวพัน ประเทศลาว ที่ยังไม่ได้เก็บกู้ระเบิด ดังนั้นไม่ควรเดินออกนอกเส้นทางที่กำหนด อาจไปเจอกับระเบิดที่ทิ้งมาในช่วงสงครามแล้วไม่ทำงานแต่พร้อมทำงานทุกเมื่อได้ แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจอะไรมากแค่ไม่ต้องเดินไปลุยตามป่าตามเขานอกพื้นที่ก็ ok แล้วนั่งรถไปทุ่งไหหิน trvel to Plain of Jars

Plain of Jars

ทุ่งไหหินมาจากไหน Plain of Jars from

Plain of Jars Blast หาระเบิดที่ทุ่งไหหิน


ทุ่งไหหิน 2014
ทุ่งไหหิน2014

ภาพนี้ถ่ายที่ 19 25 32.303 N, 103 9 31.853 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ทุ่งไหหิน 2014
ทุงไหหิน2014


ภาพนี้ถ่ายที่ 19 25 32.303 N, 103 9 31.853 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ทุ่งไหหิน 2014
ทุ่งหัวหิน2014

ภาพนี้ถ่ายที่ 19 25 32.303 N, 103 9 31.853 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ทุ่งไหหิน 2014
ทุ่งไหหิน2014

ภาพนี้ถ่ายที่ 19 25 32.303 N, 103 9 31.853 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ทุ่งไหหิน 2014
หุ่งไหหิน2014

ภาพนี้ถ่ายที่ 19 25 32.303 N, 103 9 31.853 E  พิกัดตำแหน่ง GPS(POI)
ทุ่งไหหิน 2014
ทุ่งไหหิน2014

ทุ่งไหหิน 2014
ทุ่งไหหิน2014

ทุ่งไหหิน 2014
ทุ่งไหหิน2014


หลุมที่เห็นคือหลุมละเบิดMr.hotsia แนะนำโรงแรมในเชียงขวาง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ