วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เสียงจากหลวงพระบาง ลาว

เสียงจากหลวงพระบาง ลาว

ข้อความสำคัญสำหรับนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับประเพณีตักบาตรในตอนเช้า
การตักบาตรเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาของหลวงพระบางและความงดงามนี้เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญในด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ดีถ้านักท่องเที่ยวไม่รู้แจ้งในด้านวัฒนธรรม และขนมธรรมเนียมประเพณีการตักบาตรในรูปแบบที่ไม่สมควร ก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้ เราอยากจะให้ความสนใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการตักบาตรที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวหลวงพระบางให้ความสำคัญดังนี้

หลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการตักบาตร

1. เฝ้าดูการตักบาตรในอาการที่สงบเสงี่ยมหากท่านต้องการทำทานกรุณาปฏิบัติในอาการสำรวม

2. โปรดซื้ออาหารในตลาดในตอนเช้าแทนที่จะซื้อจากร้านค้าตามบาทวิถีที่พระภิกษุสงฆ์เดินผ่าน

3. ถ้าท่านไม่ประสงค์ที่จะทำบุญ ขอความกรุณารักษาระยะห่างที่เหมาะสม และ แสดงอาการสำรวมอย่าเข้าไปกีดขวางในช่องทางที่พระภิกษุสงฆ์จะเดินผ่านหรือบริเวณที่ผู้คนจะเข้าไปทำบุญ

4. โปรดอย่าถ่ายรูปพระภิกษุสงฆ์ในระยะกระชั้นชิดจนเกินไป และ ไม่ควรใช้แฟลซเนื่องจากแสของแฟลซจากกล้องถ่ายรูปจะไปรบกวนแก่พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านอย่างมาก

5. กรุณาแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่ควรใส่เสื้อคอลึก แขนกุด และกระโปรงหรือกางเกงสั้นเหนือเข่าเกินไป

6. ห้ามถูกเนื้อต้องตัวพระภิกษุสงฆ์

7. ห้ามรถบัสขนาดใหญ่เข้าจอดในบริเวณเขตมรดกโลกของหลวงพระบางเนื่องจากมักก่อความรำคาญอย่างมาก อย่าขับรถบัสตามขบวนของพระภิกษุสงฆ์ เพราะท่านอาจอยู่สูงกว่าพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวลาวถือว่า ไม่เคารพพระภิกษุสงฆ์อย่างยิ่ง

การร่วมทำบุญตักบาตรด้วยอาการที่เคารพต่อสิงศักดิ์สิทธิ์และเชิดชูความงดงามของพุทธศาสนา ชุมชนและองค์การต่างๆ ของหลวงพระบาง ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือนี้ชาวหลวงพระบางตักบาตรยามเช้า

เตรียมตัวตักบาตรยามเช้า

ตักบาตรที่ห้วยทราย

ตักบาตรที่เมืองไชย แขวงอุดมไชย

ตักบาตรที่เมืองงอย

ตักบาตรที่เชียงขวาง

ตักบาตรข้าวเหนียวยามเช้าไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ