วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


บ่ายอีกวันพี่อู๊ดดี้เอารถ ออกพาผมและนุ บางบ่อไปเที่ยวน้ำตกปะหละทะกันครับ น้ำตกช่วงหน้าฝนที่ผมไปสวยงามน้ำเยอะ เป็นน้ำตกหินปูนแบบน้ำตกทีลอซู เดินเล่นที่น้ำตกได้เล่นน้ำได้ แต่น้ำตกหินปูนแบบนี้ห้ามกินเด็ดขาดครับ 2553

วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ ในท้องที่ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติแม่กลอง-อุ้มผาง น้ำตกปะหละทะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภออุ้มผาง มีสภาพป่าสมบูรณ์อีกทั้งน้ำตกปะหละทะยังมีความสวยงาม
วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ เป็นที่ราบตามไหล่เขามีความสูงทางด้านทิศเหนือลาดต่ำมาทางทิศใต้ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ 500 เมตร มีความลาดชันเฉลี่ยทั่วพื้นที่ประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์
สภาพอากาศของพื้นที่จประกอบด้วย 3 ฤดู ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนมากในกลางเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนกันยายน โดยฝนจะตกทางด้านฝั่งตะวันตก ฤดูหนาว อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม – ปลายเดือนมกราคม อากาศหนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม และเดือนมกราคม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ