วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน เป็นส่วนหนึ่งของถ้ำช้างลอด เดิมไม่ใช่ถ้ำ แต่ได้ใช้เครื่องจักรและแรงคนเจาะเป็นถ้ำให้ ท่านคำไตได้พักอาศัย ประกอบด้วยห้องประชุมของนายทหารชั้นสุง ทั้งเป็นห้องรับแขกภาย ในและต่างประเทศ, ห้องค้นคว้า, ห้องนอน ลง
จากถ้ำท่านคำไต สามารถทะลุถึงถ้ำช้างลอด ซึ่งจะมีห้องการเมือง และห้องพลาธิการ ส่วนอีกเส้นทางหนึ่งจะไปทะลุห้องเสนาธิการสูงสุด ซึ่งเป็นเส้นทางที่ยุ่งยาก และเขตนั้นยังรักษาขุมปีนใหญ่ไว้สามขุม ถ้ำช้างลอดเป็นถ้ำธรรมชาติ ที่ใหญ่ที่สุด ที่เรียกกันว่าถ้ำช้างลอด ประชาชนเล่าว่าเรื่องจากถ้ำนี้เป็นถ้ำใหญ่จนช้างสามารถ ลอดไปมาได้อย่างสบาย ถ้ำนี้ได้ถูกปรับปรุงเป็นถ้ำสโมสร เป็นสถานที่ร่วมชุมนุมในงานบุญที่ สำคัญต่างๆ เป็นที่รับรองแขกชั้นสูงต่างประเทศที่มาเยือน และยังเป็นสถานที่แสดงศิลปะ, กายกรรม และเล่นกีฬาบางประเภท

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน

ถ้ำท่านคำไต สีพันดอน
ถ้ำท่านคำไต สีพันดอนMr.hotsia แนะนำโรงแรมในหัวพัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ