วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การเดินทางไปเวียงจันทน์ / สะหวันนะเขต / ปากเซ / ลาว

การเดินทางไปเวียงจันทน์ / สะหวันนะเขต / ปากเซ / ลาว

ในการเดินทางข้ามแดนจากจังหวัด อุดรราชธานี ขอนแก่น นครราชสีมา หนองคาย ไปยังกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถใช้หลักฐานคือ หนังสือเดินทาง หนังสือผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวที่ออกให้ ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคายโดยมีแนวปฏิบัติและขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ประเภทหนังสือที่ใช้ในการเดินทางข้ามแดน
* หนังสือเดินทาง (Passport) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท
* หนังสือผ่านแดน (Border Pass) หรือบัตรปี สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดหนองคาย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 200 บาท
* หนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) หรือบัตรชั่วคราวสำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ค่าธรรมเนียมฉบับละ 50 บาท 

2. การขอออกหนังสือผ่านแดน จังหวัดหนองคายเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลากลางจังหวัด เวลา 07.00 น.-17.00 น.

3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการจัดทำ
* ภาพถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ภาพ สวมชุดสุภาพ ไม่ใส่แว่นดำ
* สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรอื่นที่จังหวัดกำหนด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
* บุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุ 1-15 ปี ให้ใช้ทะเบียนบ้าน หรือสูจิบัตรแทนได้ บิดาหรือมารดาต้องยินยอม และการเดินทางต้องอยู่ในความควบคุม
   ของบิดาหรือมารดา
* กรณีขอทำบัตรผ่านแดน (บัตรปี) ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติมด้วย 

4. ขั้นตอนการจัดทำบัตรผ่านแดน หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราว เขียนคำร้องคนละ 1 แผ่น ตามแบบที่จังหวัดหนองคายกำหนด ส่งให้เจ้าหน้าที่ศาลากลางจังหวัดใช้เวลาประมาณ 15 นาที/ราย (หนังสือผ่านแดนชั่วคราวใช้ในเขตกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) 

- เที่ยววิ่งนอกวันและเวลาราชการ เก็บค่าทำการล่วงเวลาของด่านตรวจคนเข้าเมืองคนละ 5 บาท โดยจัดเก็บที่สถานีเดินรถ
- เดินทางด้วยรถปรับอากาศมาตรฐาน 2 (ไม่เกิน 45 ที่นั่ง ไม่มีสุขภัณฑ์)
การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ตารางเดินรถเวียงจันทน์-หนองคาย

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ที่นี่สถานีขนส่งเวียงจันทน์

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ด่านผ่านแดน ขาเข้าออก

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
ด่านเข้าออก

การเดินทางไปลาว เวียงจันทน์ รถโดยสารจากไทยไปลาว ตารางเดินรถในลาว
สะพานมิตรภาพไทยลาว


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ