วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วัดของศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)

ศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)
วัดของศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)

วัดของศาสนาเกาได๋ (Cao Dai) วัดเกาได๋ (Cao Dai) ซึ่งเป็นจุดศูนก์กลางของศาสนาใหม่ชื่อ "ศาสหน้าเกาได๋ (Cao Dai)" ศาสนาที่พึ่งเกิดไม่ถึง 100 ปีที่เวียดนาม เกิดจากแนวคิดศาสนาต่างๆ ทั่วโลกรวมกัน หากต้องการมาเที่ยววัดนี้ให้ซื้อทัวร์ 1 วัน มาจากโฮจิมินห์ ทัวร์หนึ่งวันจะพามาเที่ยววัดเก๋าได๋ ซึ่งอยู่ในจังหวัดเตยนิญและพาไปอุโมงค์กู๋จีด้วย ในราคาทัวร์ไม่กี่ร้อยบาทครับ

Cao Dai เป็นศาสนาใหม่ แนวคิดของศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่มีส่วนผสบจากการนับถือศาสนาพุทธ , เต๋าและขงจื้อ . การดำเนินไปตามหลักคำสอนของเต่าที่จะไม่ฆ่าอยู่สุจริต ทำความดีและหลีกเลี่ยงความชั่วร้าย , บูชาบรรพบุรุษและความรักผ่านทางปฏิบัติ วัดนี้มีสาขาในต่างประเทศด้วย ที่ผมจำได้คือที่ออสเตรเลีย อเมริการ ผู้นับถือศาสนานี้ในต่างประเทศประมาณ 30,000 คน และมีผู้นับถือทั่วโลกประมาณ 5ล้านคน คนที่นับถือส่วนใหญ่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม 

เมื่อไปที่วัดจะเห็นสาวกที่แต่งชุดขาวไปสวดมนต์ที่วัดหนึ่วันสวดหลายรอบ รอบที่ผมไปคือตอนเที่ยว สาวกของศาสนาที่แต่งชุดอ๋าวหย่ายสีขาว เข้าแถวนั่งสวดมันต์โดยมีดนตรีพื้นเมืองและผู้ร้องด้านบน ตราสัญลักษ์ของศาสนานี้คือีรูปดวงตรง ที่โบสถ์จะเห็นอยู่ตรงกลางด้านหน้าชัดเจน ในการเยี่ยมชมวัดควรเครพรพกฎของเจ้าบ้านอย่างเค่งคัด โซนที่เขาไม่ให้เข้า ไม่ให้ขึ้นไม่ควรฝ่าฝืน ศาสนาเป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งเราต้องเครารพซึ่งกันและกันครับ Mr.hotsia มีนาคม 2555


ศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)
วัดของศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)

ศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)
วัดของศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)

ศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)
วัดของศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)

ศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)
วัดของศาสนาเกาได๋ (Cao Dai)


Mr.hotsia แนะนำโรงแรมในเต็ยนิญ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ช่องยูทูปทั้งหมดของ Mr.Hotsia : mrhotsiaAEC เที่ยวสะใจ ครัวสะใจ ครัวลาวสะใจ